Χρήσιμα έντυπα

Φόρμες Αιτήσεων και λοιπά έντυπα

Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα που σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να μας την αποστείλετε με e-mail στο innovationhub@dei.gr

Δήλωση συμμόρφωσης & Επιλογή Κανόνα Απόφασης

Όροι υπηρεσιών

Αρχεία παρουσίασης

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα αρχεία παρουσίασης των Εργαστηρίων της ΔΚΚ σε μορφή pdf.
Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας