Χρήσιμα έντυπα

Φόρμες αιτήσεων, ερωτηματολογίων και λοιπών εντύπων

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις φόρμες αιτήσεων, ερωτηματολογίων και λοιπών εντύπων. Μόλις συμπληρώσετε την φόρμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μας την στείλετε με email στο innovationhub@dei.gr.

Αρχεία παρουσίασης

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα αρχεία παρουσίασης των Εργαστηρίων της ΔΚΚ σε μορφή pdf.
Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας