Εργαστήριο Δοκιμών Μεγάλης Ισχύος

Το Εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος είναι Μοναδικό στην Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσφορά εντελώς δωρεάν ή αν νιώθετε έτοιμοι υποβάλετε την αίτηση σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Εργαστήριο Δοκιμών Μεγάλης Ισχύος

Στο Εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος (Μοναδικό στην Ελλάδα), πραγματοποιούνται Δοκιμές Βραχυκυκλωμάτων και Διακοπής Ισχύος, σε Ηλεκτρολογικά Υλικά Υψηλής Τάσης, Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης.

Κύριες Δοκιμές

 1. Δοκιμές Βραχυκυκλωμάτων σε υλικά όπως: Πίνακες Μέσης και Χαμηλής τάσης, Καλώδια και εξαρτήματά τους (ακροκιβώτια, μούφες κτλ, )Υλικά γραμμών ΜΤ, ΥΤ (αποζεύκτες, ασφαλειοαποζευκτες, διακόπτες, συνδετήρες κτλ), Μετασχηματιστές Ισχύος (έως 1,6 ΜVA), Μετασχηματιστές μέτρησης,Γειώσεις και βραχυκυκλωτήρες γραμμών, Αλεξικέραυνα
 2. Δοκιμές εσωτερικού τόξου σε Πίνακες ΜΤ
 3. Δοκιμές ικανότητας διακοπής σε μικροαυτόματους, τηκτά και βάσεις ασφαλειών ΜΤ & ΧΤ
 4. Δοκιμές σειράς σε μετασχηματιστές ισχύος
 5. Δοκιμές σειράς σε πίνακες ΜΤ και ΧΤ
 6. Μετρήσεις θορύβου, ποιότητας ισχύος

 


Κύριος Εξοπλισμός

 1. Κρουστική Γεννήτρια Μεγάλης Ισχύος 400 MVA 24kV/9,6kA, Siemens, σχεδιασμένη για βραχυκυκλώματα και συνοδός εξοπλισμός
 2. Μετασχηματιστής βραχυκυκλωμάτωνέως 150kA
 3. Ψηφιακά Συστήματα συλλογής και καταγραφής δεδομένων (τάσεις, ρεύματα κτλ) Μεγάλης Ακρίβειας
 4. Διατάξεις και όργανα δοκιμών σειράς μετασχηματιστών
 5. Πλήθος οργάνων μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών
 6. Διατάξεις διηλεκτρικών δοκιμών ΧΤ

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος

Κωδικός
Περιγραφή
{{item.code}}
{{item.title}}
{{item.desc}}

Εικόνες - Βίντεο

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας