Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Έργα Πολιτικού Μηχανικού, μέσω εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής σε γεωτεχνικά θέματα 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσφορά εντελώς δωρεάν ή αν νιώθετε έτοιμοι υποβάλετε την αίτηση σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής είναι εξοπλισμένο και αυτοματοποιημένο με κατάλληλες συσκευές και στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό. Προσφέρει τεχνική κάλυψη σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, μέσω εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής σε γεωτεχνικά θέματα (ορυχεία ΔΕΗ, φράγματα ΔΕΗ, κ.λπ.)

Κύριες Δοκιμές

  1. Φυσικές δοκιμές κατάταξης εδαφών (ποσοστό υγρασίας, κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα, κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο, όρια Atterberg, ειδικό βάρος)

  2. Μηχανικές δοκιμές εδαφών (δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης, δοκιμές τριαξονικής θλίψης, δοκιμές άμεσης διάτμησης, παραμένουσα διατμητική αντοχή στη συσκευή δακτυλιοειδούς διάτμησης, δοκιμές στερεοποίησης, κ.λπ.)

  3. Δοκιμές συμπύκνωσης εδαφών (πρότυπη και τροποποιημένη δοκιμή Proctor, Καλιφορνιακός λόγος συμπύκνωσης CBR)


Κύριος Εξοπλισμός

  1. Συσκευές τριαξονικής θλίψης με κυψέλες και δακτυλίους φόρτισης από 5ΚΝ έως 100ΚΝ
  2. Συσκευή άμεσης διάτμησης
  3. Συσκευές δακτυλιοειδούς διάτμησης
  4. Μηχανικά και υδραυλικά συμπιεσόμετρα
  5. Αυτόματη ηλεκτροκίνητη συσκευή Proctor
  6. Πλήρης σειρά κοσκίνων κατά ASTM
  7. Σύστημα αυτόματης καταγραφής και επεξεργασίας ψηφιακών μετρήσεων μηχανικών δοκιμών (τριαξονικών, διάτμησης, στερεοποίησης)

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Κωδικός
Περιγραφή
{{item.code}}
{{item.title}}
{{item.desc}}

Εικόνες - Βίντεο

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας