Επιθεωρήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσφορά εντελώς δωρεάν ή αν νιώθετε έτοιμοι υποβάλετε την αίτηση σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Επιθεωρήσεις

Ο Φορέας Ελέγχου της ΔΚΚ διενεργεί ελέγχους και πιστοποιεί : Ανυψωτικά Μηχανήματα, Μηχανήματα Έργου & Δοχεία πίεσης με όγκο μεγαλύτερο από 450lt, που ανήκουν στον πάγιο εξοπλισμό του ομίλου ΔΕΗ ΑΕ. Έχει αναπτύξει κατάλληλες Τεχνικές Οδηγίες μέσω των οποίων εφαρμόζεται αυστηρά η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ - 1186/25.08.2003 "Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων", ΦΕΚ - 673/02.09.1993 "Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία Δοχείων Πίεσης κ.α.").

Είναι διαπιστευμένος από τις 18.04.2007 ως Φορέας Τύπου Β, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 17020/2012 και τα κριτήρια του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ). Διαθέτει καταρτισμένο και διαπιστευμένο Προσωπικό το οποίο αξιολογείται σε ετήσια βάση από το Ε.ΣΥ.Δ.

Ο Φορέας Ελέγχου διαθέτει το κατάλληλα διακριβωμένο φορητό εξοπλισμό ο οποίος του επιτρέπει να πραγματοποιεί τους ελέγχους στις κατά τόπους Μονάδες και Δομές Λειτουργίας του ομίλου ΔΕΗ ΑΕ.

Κύριες Δοκιμές

 1. Γερανογέφυρες/Γερανοί, επικινδυνότητας (Υ1) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 2. Γερανογέφυρες/Γερανοί, επικινδυνότητας (Υ2) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 3. Καλαθοφόρα Οχήματα, Επικινδυνότητας (Υ2) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 4. Περονοφόρα Οχήματα, Επικινδυνότητας (Μ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 5. Ανυψωτικές Γέφυρες Οχημάτων, Επικινδυνότητας (Μ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 6. Υδραυλικοί Μηχανισμοί - Ανυψωτικές Εξέδρες - Εξέδρες Εργασίας - Επικινδυνότητας (Μ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 7. Χειροκίνητες Μηχανές Ανύψωσης, Επικινδυνότητας (Χ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 8. Λοιπά Μηχανήματα Έργου Επικινδυνότητας (Μ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 9. Δοχεία Πίεσης (με όγκο μεγαλύτερο των 450lt) : Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)

 

Κύριος Εξοπλισμός

 1. Ψηφιακά Παχύμετρα υπερήχων Panametrics
 2. Διακριβωτής Μανομέτρων DH Budenberg
 3. Χειραντλίες Virax & Rothenberger
 4. Ψηφιακά Δυναμόμετρα Dillon
 5. Ταχογράφος Beha
 6. Μετρητές Πίεσης Ελαστικών Wonder
 7. Ανεμόμετρο Θερμού Νήματος Testo
 8. Γωνιόμετρα Wyler
 9. Παχύμετρα Ψηφιακής Ένδειξης Tesa, Mitutoyo
 10. Ενδοσκόπιο Everest Vit
 11. Μετρητές Αντίστασης Μόνωσης Avo, Profitest C
 12. Μανόμετρα
Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας