Προκηρύξεις

Το Κέντρο Καινοτομίας στο πλαίσιο των δράσεων του, αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για τις διεργασίες των εργαστηρίων του όσο και για τις δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας


Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας