Εργαστήριο Μετρολογίας

Διακριβώσεις ηλεκτρικών μεγεθών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσφορά εντελώς δωρεάν ή αν νιώθετε έτοιμοι υποβάλετε την αίτηση σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Εργαστήριο Μετρολογίας

Στο Εργαστήριο Μετρολογίας πραγματοποιούνται Κυρίως Διακριβώσεις ηλεκτρικών μεγεθών.

Κύριες Δοκιμές

  1. Διακριβώσεις ηλεκτρικών μεγεθών: AC Τάση, AC Ένταση, DC Τάση, DC Ένταση, DC Αντίσταση, AC Αντίσταση
  2. Διακριβώσεις για ΔΕΗ αλλά και για τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου
  3. Διακριβώσεις για Τρίτους (εκτός ΔΕΗ Α.Ε.)
  4. Ανάπτυξη Λογισμικού Μετρολογίας
  5. Υπολογισμοί Αβεβαιοτήτων Μετρήσεων
  6. Διακριβώσεις : Ψηφιακών οργάνων μέτρησης (Πολύμετρα, Νανοβολτόμετρα, Αμπεροτσιμπίδες), Πηγές Τάσης και έντασης (Διακριβωτές). Μικροωμόμετρα, Μεγγόμετρα, Γειωσόμετρα, Shunts, κλπ.
  7. Συμμετέχει σε διεργαστηριακές συγκρίσεις

 


Κύριος Εξοπλισμός

  1. Διακριβωτής Fluke 5700A/EP
  2. Διακριβωτής Fluke 5520A
  3. Ψηφιακό Πολύμετρο Agilent 3458A
  4. Ψηφιακό Πολύμετρο Agilent 34420A
  5. Πρότυπο Τάσης Fluke 732Β
  6. Πρότυπες Αντιστάσεις Ελαίου και Αέρος

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Μετρολογίας

Κωδικός
Περιγραφή
{{item.code}}
{{item.title}}
{{item.desc}}

Εικόνες - Βίντεο

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας