Εργαστήριο Μεταλλογραφίας

Μεταλλογραφικές & Μεταλλουργικές Μελέτες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσφορά εντελώς δωρεάν ή αν νιώθετε έτοιμοι υποβάλετε την αίτηση σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Εργαστήριο Μεταλλογραφίας

Το εργαστήριο Μεταλλογραφίας πραγματοποιεί μεταλλουργικές μελέτες σε ένα ευρύ πλήθος μεταλλικών υλικών, με έμφαση στους χάλυβες. Οι μελέτες αυτές συνίστανται στο χαρακτηρισμό της μικροδομής των μετάλλων με χρήση στερεοσκοπίου, οπτικών μικροσκοπίων και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Στις μικρογραφίες που προκύπτουν διεξάγεται πλήθος μετρήσεων χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης εικόνας με το εξειδικευμένο λογισμικό Olympus Stream: προσδιορισμός μεγέθους κόκκου, μέτρηση ποσοστού φάσεων και μεγέθους σωματιδίων, χαρακτηρισμός χυτοσιδήρων και του γραφίτη που αυτοί περιέχουν, μετρήσεις πορώδους, μετρήσεις πάχους επιστρωμάτων πάσης φύσεως (π.χ. επιμεταλλώσεις, οξείδια). Οι μελέτες περιλαμβάνουν και τον προσδιορισμό της μακροδομής: ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο έλεγχος σφυρηλασίας χαλύβων.

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης πραγματοποιούνται επιπλέον χημικές αναλύσεις EDX (σημειακές, γραμμικές, χαρτογράφηση κατανομής χημικών στοιχείων), καθώς και ποσοτικοποίηση της τοπογραφίας επιφανειών.

Εξειδικευμένο όργανο και λογισμικό Struers Structure Expert Weld χρησιμοποιούνται για τη μελέτη συγκολλήσεων (μικρο- & μακρο- δομές), η οποία συνίσταται στην ανίχνευση ασυνεχειών και την μέτρηση χαρακτηριστικών μεγεθών όπως μέγεθος και γωνία πόδα, πάχος μετωπικής και γωνιακής συγκόλλησης, μέγεθος καπακιού και ρίζας κ.α.

Το εργαστήριο έχει σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή μελετών σε αστοχίες μεταλλικών εξαρτημάτων και συγκολλήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι διαρρήξεις αγωγών και σωληνώσεων ατμού-νερού-πετρελαίου, θραύσεις αξόνων λόγω κόπωσης.

Εκτελούνται επίσης μελέτες ταυτοποίησης χαλύβων, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά αποτελέσματα μεταλλουργικών μελετών, χημικών αναλύσεων και μετρήσεων μηχανικών ιδιοτήτων. Η ταυτοποίηση αυτή επιτρέπει τον έλεγχο συμμόρφωσης των εξαρτημάτων με τον προδιαγραφόμενο χάλυβα, την αναγνώριση ενός άγνωστου υλικού, και το reverse engineering.

Το εργαστήριο Μεταλλογραφίας διαθέτει εξοπλισμό μέτρησης σκληρότητας (Brinell, Vickers, Rockell) και μικροσκληρότητας (Vickers, Knoop), γεγονός που επιτρέπει την έμμεση εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων των μετάλλων και των συγκολλήσεων, καθώς και τη συμμόρφωση υλικών με προδιαγραφές προμήθειας ή διεθνείς προδιαγραφές. Το μικροσκληρόμετρο, με την αυτόματα ελεγχόμενη τράπεζα που διαθέτει, εκτελεί μετρήσεις πάχους επιφανειακής σκλήρυνσης και μετρήσεις βάθους επιφανειακής απανθράκωσης των χαλύβων.

Σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία διαθέτει το εργαστήριο μεταλλογραφίας στους επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις: συνεργεία τεχνικών μεταβαίνουν στα εργοστάσια ή τους χώρους χρήσης των υλικών, και με χρήση ειδικών φορητών συσκευών εκτελούν:

  • Φορητές σκληρομετρήσεις (αναπήδησης, υπερήχων, Rockwell)
  • Λήψη μεταλλογραφικών εκμαγείων (ρέπλικες).
  • Χημικές αναλύσεις (Positive Material Identification) μεταλλικών υλικών
  • Εκτίμηση σταδίου ερπυσμού χαλύβων στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Τέλος, το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης συγκολλήσεων (με πιστοποιημένους επιθεω-ρητές κατά PCN και CSWIP), συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων, και υπηρεσίες μηχανικού συγκολλήσεων.

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Μεταλλογραφίας

Κωδικός
Περιγραφή
{{item.code}}
{{item.title}}
{{item.desc}}

Εικόνες - Βίντεο

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας