Νέα Εργαστήρια

Λειτουργια νέων εργαστηρίων στο Κέντρο Καινοτομίας που αφορούν την Ρομποτικη και τις νέες τεχνολογίες

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας