Εργαστήριο Υψηλής Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών

Διηλεκτρικές Δοκιμές, σε Ηλεκτρολογικά Υλικά Υψηλής Τάσης, Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσφορά εντελώς δωρεάν ή αν νιώθετε έτοιμοι υποβάλετε την αίτηση σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Εργαστήρια Υψηλής Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών

Στα Εργαστήρια Υψηλής Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών, πραγματοποιούνται Διηλεκτρικές Δοκιμές, σε Ηλεκτρολογικά Υλικά Υψηλής Τάσης, Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης.

Κύριες Δοκιμές

 1. Δοκιμές Κρουστικής Τάσης μορφής 1,2/50μs έως 1800kV
 2. Διηλεκτρικές Δοκιμές σε τάση Βιομηχανικής συχνότηταςέως 300kV
 3. Διηλεκτρικές Δοκιμές σε Συνεχή Τάσηέως 200k,
 4. Μετρήσεις Μερικών Εκκενώσεων, Εφ(δ), και Χωρητικότητας
 5. Μέτρηση ΡαδιοπαρασίτωνRIV
 6. Δοκιμές σε υλικά όπως:Πίνακες Μέσης και Χαμηλής τάσης, Καλώδια και εξαρτήματά τους (ακροκιβώτια, μούφες κτλ, Υλικά γραμμών ΜΤ (αποζεύκτες, ασφαλειοαποζεύκτες, Αλεξικέραυνα, διακόπτεςφορτίου κτλ), Μετασχηματιστές Ισχύος, Μετασχηματιστές μέτρησης, Δοκιμές σε Εφόδια Ασφαλούς Εργασίας (Ακόντια, άρβυλα, κράνη, εργαλεία χειρός, μονωτικές ταινίες, μονωτικά δάπεδα, μετρητές ενέργειας, κλπ)

 


Κύριος Εξοπλισμός

 1. Κρουστική γεννήτρια, PASSONI&VILLA 1800 kV/90kJ, πλήρους και αποκεκομμένου κύματος μορφής1,2/50μs
 2. Κρουστική γεννήτρια HAEFELY, 35 kV/10 kJ, μορφής κύματος 1,2/50μs
 3. Καταγραφικό κρουστικών τάσεων και ρευμάτων Dr. Strauss
 4. Διάταξη παροχής Υ.Τ. 0~300 kV/50Hz, FISHER&Co.
 5. Συσκευή παροχής Υ.Τ. 0~100kV/50Hz, HIVOLT
 6. Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής γαντιών PHENIX
 7. Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής καλαθοφόρων οχημάτων, PHENIX
 8. Συσκευή παροχής Υ.Τ. 0~200kV,DC.
 9. Συγκρότημα μέτρησης μερικών εκκενώσεων, HAEFELY-TETTEX.
 10. Συσκευή μέτρησης (RIV METER), POWER DIAGNOSTICS
 11. Συσκευή μέτρησης Tanδ, κατασκευής TETTEX
 12. Συσκευή παραγωγής τεχνητής βροχής, ιδιοκατασκευής ΔΚΚ

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήρια Υψηλής Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών

Κωδικός
Περιγραφή
{{item.code}}
{{item.title}}
{{item.desc}}

Εικόνες - Βίντεο

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας