Εργαστήριο Χημείας Υλικών και Περιβάλλοντος

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται φυσικοχημικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων, νερών και εκλουσμάτων τεφρών, λασπών και εδαφών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσφορά εντελώς δωρεάν ή αν νιώθετε έτοιμοι υποβάλετε την αίτηση σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Εργαστήριο Χημείας Υλικών και Περιβάλλοντος

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται φυσικοχημικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων, νερών και εκλουσμάτων τεφρών, λασπών και εδαφών. Επιπλέον, διεξάγονται δοκιμές σε υλικά ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού (δοκιμές διάβρωσης, γήρανσης, επιμεταλλώσεων κ.α.). Επιπλέον πραγματοποιούνται στοιχειακές αναλύσεις σε νερά, υγρά και στερεά απόβλητα, λιγνίτες, εδάφη, φίλτρα αέριας ρύπανσης, κράματα, καθώς και προσδιορισμό μετάλλων σε υγρά καύσιμα και λιπαντικά.

Κύριες Δοκιμές

 1. Υγρά απόβλητα και νερά των μονάδων παραγωγής (προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων: pH, αγωγιμότητα, χρώμα, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), αιωρούμενα στερεά (SS), αλκαλικότητες, ανιόντα, ολικοί υδρογονάνθρακες, παράμετροι που αφορούν ανεπιθύμητες ουσίες, COD, TN, TOC, NH4+ κ.α.)
 2. Εκλούσματα τεφρών, λασπών και εδαφών (προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων: pH, αγωγιμότητα, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), ανιόντα, TN, TOC)
 3. Δοκιμές επιταχυνόμενης κλιματιστική γήρανση (με λυχνία χένου) σε πλαστικά και συνθετικά υλικά
 4. Δοκιμές διάβρωσης (δοκιμή αλατονέφωσης, δοκιμή με SO2) σε μεταλλικά υλικά
 5. Δοκιμές σε πλαστικά υλικά (ταυτοποίηση πλαστικών – ελαστικών, προσδιορισμός ευφλεκτότητας, προσδιορισμός σημείου Vicat)
 6. Δοκιμές επιμεταλλώσεων (πάχος, ομοιομορφία)
 7. Δοκιμές σε άλλα βιομηχανικά υλικά όπως ράκη, τίλμα, γάντια, χαρτί, υγρά απορρυπαντικά κ.α.
 8. Χημικές αναλύσεις σε νερά ψύξης των Μονάδων Παραγωγής
 9. Αναλύσεις ιχνοστοιχείων – βαρέων μετάλλων υγρών αποβλήτων και νερών θάλασσας
 10. Αναλύσεις στερεών δειγμάτων σε μορφή σκόνης: ιπτάμενες και υγρές τέφρες, λιγνίτες, επικαθήσεις, εδάφη, ορυκτά, πυρίμαχα κλπ. (προσδιορισμός κύριων και δευτερευόντων στοιχείων και ιχνοστοιχείων)
 11. Δοκιμές έκλουσης σε στερεά απόβλητα και λάσπες
 12. Αναλύσεις και ταυτοποίηση μετάλλων και κραμάτων
 13. Λιπαντικά (προσδιορισμός μετάλλων φθοράς και προσθέτων)
 14. Καύσιμα : μαζούτ και diesel (προσδιορισμός ιχνοστοιχείων)

 


Κύριος Εξοπλισμός

 1. Συστήματα ιοντικής χρωματογραφίας (HPLC με παραγωγή εκλουτή και ανιχνευτή UV-VIS , Τριχοειδής Ιοντική Χρωματογραφία)
 2. Αναλυτές Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) και Ολικού Αζώτου (TN)
 3. Εξάρτημα (Module) στερεών δειγμάτων (SSM) με αναλυτή Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC), Ολικού άνθρακα (TC) και Ολικού Ανόργανου Άνθρακα (TIC)
 4. Συσκευή προσδιορισμού Λιπών και Ελαίων σε υγρά δείγματα.
 5. Θάλαμο Αλατονέφωσης / Έκθεσης σε περιβάλλον SO2.
 6. Θάλαμο Επιταχυνόμενης Κλιματιστικής Γήρανσης
 7. Όργανα για Μέτρηση Πάχους Επιμεταλλώσεων (Κουλομετρία).
 8. Φασματοφωτόμετρο για τη μέτρηση COD, NH4+ , CN-, φαινολών κ.α.
 9. Φασματοφωτόμετρο ATR- FTIR (για ταυτοποίηση πλαστικών /ελαστικών υλικών)
 10. Συσκευές για δοκιμές σε πλαστικά υλικά (Θάλαμος Ευφλεκτότητας, Συσκευή προσδιορισμού σημείου Vicat)
 11. Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Εκπομπής με σύζευξη επαγωγικού πλάσματος (ICP - ΟES)
 12. Φασματογράφος Μάζας , με σύζευξη επαγωγικού πλάσματος (ICP - MS)
 13. Φασματογράφος εκπομπής με βολταϊκό τόξο
 14. Φασματοφωτόμετρα Ατομικής Απορρόφησης με Φλόγα, Φούρνο Γραφίτη Zeeman και Σύστημα
 15. Γεννήτριας Υδριδίων
 16. Φασματοφωτόμετρο Απορρόφησης Ορατού - Υπεριώδους (UV-VIS).
 17. Συσκευή προσδιορισμού Άνθρακα (C) και Θείου (S) σε ανόργανα υλικά (με Φασματομετρία Υπερύθρου(IR))
 18. Αναλυτές Υδραργύρου (Hg) (με θερμική αποσύνθεση, αμαλγάμωση και φασματομετρία ατομικής απορρόφησης

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος και Ειδικών Υλικών

Κωδικός
Περιγραφή
{{item.code}}
{{item.title}}
{{item.desc}}

Εικόνες - Βίντεο

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας