Εργαστήριο Δοκιμών Ανύψωσης Θερμοκρασίας

Το εργαστήριο Δοκιμών Ανύψωσης Θερμοκρασίας είναι μοναδικό στην Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσφορά εντελώς δωρεάν ή αν νιώθετε έτοιμοι υποβάλετε την αίτηση σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Εργαστήριο Ανύψωσης Θερμοκρασίας

Το εργαστήριο Ανύψωσης Θερμοκρασίας (μοναδικό στην Ελλάδα) πραγματοποιεί δοκιμές ανύψωσης θερμοκρασίας σε εξοπλισμό και ηλεκτρολογικά υλικά Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Κύριες Δοκιμές

  1. Δοκιμές υπερθέρμανσης σε κάθε είδους ηλεκτρολογικό υλικό όπως: Πίνακες Μέσης Τάσης, Πίνακες Χαμηλής Τάσης, Μετασχηματιστές Ισχύος έως 1ΜVA, Μετασχηματιστές Μέτρησης, Υλικά Γραμμών Μεταφοράς και Διανομής ( Διακόπτες, Αποζεύκτες, Αγωγοί και εξαρτήματά τους, καλώδια και εξαρτήματά τους, Ασφαλειοαποζεύκτες κτλ), Υλικά Υποσταθμών
  2. Μηχανικές δοκιμές καλωδίων σε υψηλές θερμοκρασίες
  3. Μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης υλικών
  4. Έλεγχος διαρροής μονωτικού αερίου SF6

 


Κύριος Εξοπλισμός

  1. Τριφασικός ρυθμιζόμενος αυτομετασχηματιστής παροχής σταθεροποιημένου ρεύματος έως 10.000Α
  2. Συστήματα συλλογής και καταγραφής δεδομένων (θερμοκρασίες, ηλεκτρικά μεγέθη κτλ)
  3. Διάταξη ηλεκτρομηχανικής γήρανσης καλωδίων (μηχανική καταπόνηση σε υψηλές θερμοκρασίες)
  4. Ρυθμιζόμενοι αυτομετασχηματιστές παροχής ρεύματος έως 1000Α
  5. Μικροωμόμετρο μέτρησης αντίστασης κυρίως κυκλώματος
  6. Μικροωμόμετρο μέτρησης αντίστασης μετασχηματιστών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Ανύψωσης Θερμοκρασίας

Κωδικός
Περιγραφή
{{item.code}}
{{item.title}}
{{item.desc}}

Εικόνες - Βίντεο

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας