SDN-microSENSE

SDN-microSENSE

Το SDN-microSENSE στοχεύει στην παροχή και επίδειξη μιας ασφαλούς, ανθεκτικής σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, με δυνατότητα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας από παραβιάσεις δεδομένων για αποκεντρωμένα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ενεργειακών Συστημάτων (EPES). Όλες οι σχεδιασμένες, αναπτυγμένες και δοκιμασμένες τεχνολογίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πιο πρόσφατα σχετικά ευρήματα και να διατηρούν υψηλή συμμόρφωση με τα τρέχοντα βιομηχανικά πρότυπα (πχ. πρότυπα IEC).

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αρ.833955. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο αντικατοπτρίζουν μόνο την άποψη των συγγραφέων. Η EC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών.

Ιστότοπος: https://www.sdnmicrosense.eu/

 

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας